bán Hạt Chia Seeds QuaCo

Hạt Chia Đóng Gói Seeds QuaCo

Hạt Chia Đóng Gói Seeds QuaCo

Hạt chia có thể nở ra đến 2 lần khi được pha vào nước, tạo nên 1 lớp gel mềm. Nhờ lớp gel mà chất đường trong bao tử được thấm chậm và đều hơn nên trị số glycemic index