Epco Foods

Hạt Mắc Ca Đóng Gói Epco Foods

Hạt Mắc Ca Đóng Gói Epco Foods

Hạt mắc ca chứa nhiều nhóm dưỡng chất có lợi cho não và sức khỏe hệ thần kinh. Đặc biệt thành phần đồng giúp sản xuất hóa chất truyền dẫn thần kinh, hóa chất mà não cần để dẫn truyền