Giấy Vệ Sinh E’Mos Pr

Giấy Vệ Sinh 2 Lớp Cao Cấp E’Mos Premium

Giấy Vệ Sinh 2 Lớp Cao Cấp E'Mos Premium

E’Mos Premium Tím 2 Lớp được sản xuất dựa trên công nghệ chọn lựa và kết nối theo cấu trúc α những sợi giấy thuần khiết nhất từ thiên nhiên. Công nghệ này giúp mang đến cho người tiêu dùng