phân biệt mì chính

Hướng dẫn phân biệt mì chính thật giá

Hướng dẫn phân biệt mì chính thật giá

Anh Cung giải thích, mì chính giả đều nhập từ Trung Quốc, đóng trong những bao tải 50kg. Sau khi nhập về, các đại lý thuê người chia nhỏ để đóng gói vào các loại túi theo trọng lượng 200g,