phân biệt nho

Một số mẹo nhỏ để “vạch mặt” nho Trung Quốc.

một số mẹo nhỏ để "vạch mặt" nho Trung Quốc.

Khi bổ ra, nho Mỹ nhìn rất chắc thịt và không có hạt (trái) trong khi nho đỏ Trung Quốc có nhiều hạt và ruột khá rỗng, bóp vào thấy rất nhão (phải). Nho Trung Quốc để bán được giá