Răkrăk

Cơm Sấy Đóng Gói Răkrăk

Cơm Sấy Đóng Gói Răkrăk

Cơm Sấy Đồng Tiền Răkrăk Vị Tỏi Ớt (60g x 2 Gói) – Là sản phẩm đột phá từ cơm sấy truyền thống với từng bánh nhỏ như đồng tiền xinh xắn, rất gọn khi sử dụng, cùng với tỏi,